Επενδύσεις Τζακιών

Ο άνθρωπος στην ιστορία του χρησιμοποίησε το ξύλο για την δημιουργία έργων τέχνης. Ξύλα όπως ο κέδρος, η καστανιά, ο έβενος χρησιμοποιούνται για να αναγάγουν την δημιουργία επίπλου σε έργο τέχνης για μια κατοικία.