Μπουφεδες με σκαλίσματα Μουφλεδες με πατινα Χειροποίητες μπουφεδες Νεοκλασικές μπουφεδες Κλασικές μπουφέδες

Буфеты

Влияние эпохи Возрождения, особенно эпохи барокко, привело к созданию мебели, которая оживила красоту, роскошь и таинственность того времени.