Μπουαζερι με πατινα Γαλλική διακόσμηση Μπουαζερι με σκαλισματα Κλασική μπουαζερι Μπουαζερι με πατινα

Буазери

Классические настенные покрытия, специально предназначенные для осуществления Вашей мечты. Отдельные детали резьбы, покрытие патиной, художественная роспись, покрытие сусальным золотом и маркетри превратили эти предметы декора в произведения искусства.