Εξωτερική Πόρτα Byzantium Εξωτερική Πόρτα Byzantium Εξωτερική Πόρτα Byzantium Εξωτερική Πόρτα Byzantium

Byzantium

Открывая эту дверь, мы открываем для себя безопасность в сочетании с роскошью и элегантностью. Входная дверь Византия доступна из дерева Меранти в его натуральном оттенке цвета и украшена панелями с маркетри (мозаика) и резными деталями с внутренней и с внешней стороны.