Μοντέρνα Κουζίνα White Anemone

Η Ανεμώνη προέρχεται από ανέμους που ήταν Έλληνες θεοί και η δημιουργία αυτή είναι ένα όμορφο άγγιγμα του ανέμου.
Το μοντέλο Anemone συνδυάζει επιφάνειες λάκας και φυσικού ξύλου δρυός σε πολλούς χρωματισμούς. Η αφαιρετική κατασκευή της ώστε να μην υπάρχουν πόμολα για την χρήση της, καθώς και η διαδοχική ανάπτυξη των νερών του ξύλου κατά την οριζόντια διάταξη, την κάνουν ξεχωριστή.