Μπουαζερι με πατινα Γαλλική διακόσμηση Μπουαζερι με σκαλισματα Κλασική μπουαζερι Μπουαζερι με πατινα

Boiserie

Particularly elaborate wall covering that fit exactly to your dreams. Particular carving with gold leaf and marquetry drawings reproduce this pieces of furniture into work of arts.