ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΘΗΝΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Parthenon

Based on the Parthenon in one of the most remarkable monuments of the ancient times, due to the harmonious proportions, and it's stunning homogeneous form, we were inspired to create a wardrobe that will encompass the grandeur of the Parthenon. The wardrobe Parthenon is decorated with carved details around each door of its imposing finish frame as well as the Ionic columns right and left. Colorfully available in subtle white with details of golden luxury and elegance.