ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΣΕ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΥΛ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕ ΠΑΤΙΝΑ

Kuskovo Palace

Kuskovo palace wardrobe gives us a sample of the first great summer country estates of the Russian nobility,with the fine lines the white and the gold element sign of luxury. The elaborate wardrobe doors of the model kuskovo palace, in combination of handmade capitals and the finishing frame, the contribute to the creation of a classic furniture of timeless value. Color is available in subtle white, with gold or patina details.