ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΣΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΑΤΡΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟ

Altis

The "Altis" wardrobe model is made up of elegant pillars with its durable finish frames and elaborate doors. The furniture is available in subtle white. On your request, it can be created in other colours as well as with patina and aging treatments.