ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΕ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΕ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΧΡΩΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΠΑΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥ

Hermitage

Like the stunning collection of art works, that are indelibly carved in the memory of visitors so the kitchen Hermitage is a master piece which gives us the pleasure of enjoying it every single moment. The kitchen Hermitage it is made up of columns with handcrafted scarves and capitals combination of different classical frames carving special doors as other details worked entirely in hand. The model Hermitage is available in whitish color and gold details. Upon request it can be produced in other colors and paints treatment gold or platinum. Finally for its internal layout and excellent functionality a number of excellent mechanisms are available.