ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ TRADITIONAL ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΘΖΙΝΑ ΣΕ COUNRY ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ TRADITIONAL ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΘΖΙΝΑ ΣΕ COUNRY ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΘΖΙΝΑ ΣΕ COUNRY ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ TRADITIONAL ΣΤΥΛ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΤΥΛ

Balmoral Castle

The Balmoral kitchen is the baronian style kitchen which prompts us to look at the combination of simplicity and mystery of that era. The model Balmoral castle it is based on a simple traditional design with emphasis on the masterful furniture of absorber as well as details such as decorative columns with classic finish frames and doors with their mansion design. The Balmoral castle model is available in cream color with aging treatment. On request it can also be produced in other paints and paints treatments as well as other types of aging.