ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΥΛ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΥΛ

Acropolis

The flagship of our creations is absolutely inspired by Acropolis, the worldwide monument which includes buildings of great architectural and historical significance. The model Acropolis it consists of a combination of different classic cut - out frames, particularly hade made doors as well as other details worked entirely in hand. Different hight and depth cabinets emphasize the impossibility and elegance of a clear classical kitchen model. The Acropolis model is available in subtle white with patina details. Upon order it can also be produced in other colors and treatments of gold and white gold. Finally for the excellent functionality and comfort its use a number of excellent quality mechanisms are available and after a customized study are proposed.